Выскочило окно министерство внутренних дел российской федерации

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2016 р. N 178

Київ

Відповідно до частини першої статті 91 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, що додається.

2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ та Міністерству інфраструктури привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2016 р. N 178

1. Цей Порядок визначає механізм виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку і Управління державної охорони (далі — військовослужбовці) грошової компенсації вартості за неотримане речове майно (далі — грошова компенсація).

2. Виплата грошової компенсації здійснюється особам офіцерського, старшинського, сержантського і рядового складу.

Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети, кафедри, відділення військової підготовки.

3. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення у разі:

звільнення з військової служби;

загибелі (смерті) військовослужбовця.

4. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх заявою (рапортом) на підставі наказу командира (начальника) військової частини, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації (далі — військова частина), а командирам (начальникам) військової частини — наказу старшого командира (начальника), у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

5. Довідка про вартість речового майна, що належить до видачі, видається речовою службою військової частини виходячи із закупівельної вартості такого майна, розрахованої Міноборони, МВС, Головним управлінням Національної гвардії, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Держприкордонслужби, Адміністрацією Держспецтрансслужби, Адміністрацією Держспецзв’язку, Головним управлінням розвідки Міноборони та Управлінням державної охорони станом на 1 січня поточного року, та оформляється згідно з додатком.

6. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація виплачується рівними частками членам його сім’ї та утриманцям.

Члени сім’ї та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця подають за місцем його військової служби заяву про отримання грошової компенсації.

Грошова компенсація членам сім’ї та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця виплачується у разі, коли заява надійшла протягом трьох років з дня загибелі (смерті) або з дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим.

Члени сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці — відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

7. Виплата грошової компенсації здійснюється в межах бюджетних призначень на закупівлю речового майна, передбачених Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку, Головному управлінню розвідки Міноборони та Управлінню державної охорони на відповідний рік.

Додаток
до Порядку

ДОВІДКА N ____
про вартість речового майна, що належить до видачі

___________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали)

Порядковий номер

Найменування речового майна

Одиниця виміру

Рік і місяць виникнення права на отримання предметів речового майна

Кількість предметів

Вартість за одиницю

Сума грошової компенсації

Усього предметів ________________ на суму _________________________.
(словами) (словами)

Начальник речової служби

____________
(підпис)

_________________________
(військове звання, прізвище, ініціали)

Начальник фінансово-економічної служби

____________
(підпис)

_________________________
(військове звання, прізвище, ініціали)

____ __________ 20__ року

М. П.

Источник: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160178.html

В данной статье мы уделим внимание вирусу, который выдает пользователю сообщение о блокировке компьютера Министерством Внутренних Дел. Откуда берется данная зараза, где можно ее подцепить и как с ней бороться – на эти и многие другие вопросы мы попытаемся найти ответы в данном обзоре.

Какими могут быть компьютерные вирусы

Прежде чем приступить к решению проблемы, определим, с каким вирусом мы столкнулись. Выбрать правильный способ лечения можно будет только в том случае, если вы правильно определите тип вируса, которым заражен ваш компьютер. Уделим внимание классификации компьютерных вирусов.
Первый вид компьютерной заразы – это черви. Так называют файлы и неопасные программки, которые просто проникают в компьютер и препятствуют его нормальной работе. Подобных вирусов бояться не принято.

Второй вид вирусов представляет собой куда большую опасность. Это спам. Именно этот тип вирусов и приводит к появлению на экране вашего компьютера информационных сообщений, вроде «Ваш компьютер заблокирован Министерством внутренних дел». Конечно, никакой блокировки не будет. Это просто «развод» на деньги. Избавиться от такого спама достаточно просто.

Наиболее опасным для операционной системы типом вируса считается троян. Он приводит к захламлению системного пространства и повреждению документов. Лечить подобные вирусы нужно как можно скорее. Есть у этой разновидности вирусов подтип, который больше известен под названием «шифровальщик».
Многим пользователям сегодня уже довелось столкнуться с очень неприятной заразой — вирусом, результатом активности которого является появление информационного сообщения о блокировке компьютера Министерством внутренних дел. Чем же может быть опасен этот вирус и как с ним бороться?

Угрозы

Ранее мы ознакомились с основными типами опасностей, которые могут грозить нашему компьютеру. Вирус, с которым мы попытаемся разобраться, относится к вирусам-шифровальщикам. Какую угрозу он представляет? Если ваш компьютер оказался заражен таким вирусом, то ваша личная информация находится под угрозой. Вы рискуете навсегда потерять все данные, которые хранятся на вашем компьютере. Вся проблема заключается в том, что шифровальщик использует специальный алгоритм шифровки информации. Без стороннего вмешательства здесь не обойтись. Трояны рано или поздно доберутся до операционной системы вашего компьютера, и тогда расшифровку провести будет уже невозможно.

Если вам довелось столкнуться с подобной проблемой, важно как можно скорее заняться ее решением. Но как? Попробуем разобраться.

Откуда берутся вирусы-шифровальщики?

Прежде чем обсуждать вопрос борьбы с вирусами-шифровальщиками, необходимо обратить внимание на два небольших, но очень важных момента. Возможно, это поможет тем, кто еще не сталкивался с подобной проблемой.

Итак, поговорим о возможных причиной появления информационного окна с надписью «Ваш компьютер заблокирован Министерством внутренних дел». Ни один пользователь не может чувствовать себя в полной безопасности от компьютерных вирусов. Но есть такие места, в которых шифровальщики особенно любят скрываться. О чем же идет речь? В первую очередь это программы для взлома.

Прежде чем запустить подобную программу на своем компьютере, вам придется отключить антивирус. Если вам повезет, после запуска приложение будет работать так, как и должно. Иначе после первой перезагрузки вы наткнетесь на информационное сообщение о блокировке вашего компьютера Министерством внутренних дел. Такое сообщение, наверняка, напугает каждого, и уж тем более начинающего пользователя.

С подобной заразой можно также столкнуться при использовании разнообразных менеджеров загрузки. Подобные программы очень часто заносят всевозможные вирусы в операционную систему. Вычислить их сразу бывает довольно трудно. После перезагрузки вашего компьютера вы сразу же столкнетесь с информационным сообщением о блокировке «Министерством внутренних дел РФ». Еще одно место, где можно наткнуться на эту проблему – всевозможные сайты интимного содержания. Этого добра в интернете предостаточно.

Если вы вдруг увидели на мониторе своего компьютера сообщение о блокировке, не паникуйте. И пусть вас не пугает фраза «Министерство внутренних дел». Рассмотрим способы борьбы с этим вирусом-шифровальщиком.

Проявление вирусной активности

Прежде всего нужно разобраться, как определить, что ваша операционная система заражена. Если своевременно обнаружить проблему, то можно устранить возможные тяжелые последствия, которые могут возникнуть в случае поражения системы. Первым признаком вирусной активности будет появление файла под названием «Министерство внутренних дел.exe».

Обнаружить этот файл можно в списке процессов компьютера при запуске. Еще один признак – зависание и торможение операционной системы. Такие признаки в состоянии заметить даже самые невнимательные пользователи. Другой вариант развития событий – это появление огромного количество рекламы в интернет-браузере, самопроизвольное изменение домашней страницы. Если вы столкнулись с проявлением подобных признаков, пора начинать волноваться.

Что же делать, если на экране вашего компьютера появилось сообщение о блокировке? Рассмотрим самый простой вариант. В самом начале действия вируса будет поражен только браузер. В этом случае можно оперативно пресечь дальнейшее развитие событий. Возможно несколько вариантов развития сюжета.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Если в вашем интернет-браузере появилось сообщение о блокировке компьютера Министерством внутренних дел, то первое, что можно попробовать сделать, это запустить сканирование антивирусом. Убрать данную заразу можно при помощи антивируса Касперского. Все что нужно сделать, это перейти на интернет-сайт антивируса и запустить процесс веб-сканирования. Проверка займет всего несколько минут. Все что вам нужно будет сделать – это очистить список обнаруженных угроз.

Следующий способ борьбы с вирусом – деинсталляция интернет-браузера с последующей переустановкой. К сожалению, этот метод работает далеко не всегда. Значит, вирус проник за пределы интернет-браузера, и простыми способами тут уже не обойтись.

Проверка

Если вы столкнулись с подобным вирусом-шифровальщиком, не остается другого варианта, кроме как приступать к более решительным действиям. Заразу можно вычислить, используя стандартную последовательность действий. Для начала следует проверить операционную систему на наличие вирусов и вредоносных программ. Данное действие будет эффективно только в том случае, если вирус только-только оказался на компьютере и еще не успел распространиться за пределы интернет-браузера.

Чтобы его обнаружить, необходимо запустить глубокое сканирование антивирусной программой, а затем посмотреть результаты. После того, как антивирус выдаст вам список угроз, их необходимо немедленно вылечить. Угрозы, которые не поддаются лечению, следует удалить. После проверки не торопитесь перезагружать машину. Иначе сообщение о блокировке компьютера может появится еще до входа в систему. После завершения процесса сканирования можно приступать к следующему этапу.

Удаление контента

Следующий шаг имеет очень большое значение для восстановления работоспособности системы. Необходимо удалить весь тот новый контент, который был автоматически установлен на ваш компьютер вирусами. Подобное явление сегодня уже не редкость. Вирус порой прописывается в уже установленные пользователем программы. Это может препятствовать его полному удалению из системы.

Для осуществления действий по удалению контента, нужно пройти в пункт меню «Панель управления». Выберите пункт «Удаление программ». В окошке появится перечень всего установленного на вашем компьютере программного обеспечения. Теперь необходимо выбрать весь контент, который появился после первого сообщения о блокировке вашего компьютера Министерством внутренних дел. По выбранным строчкам следует кликнуть правой кнопкой мыши и выполнить операцию удаления. Теперь можно приступать к дальнейшим действиям.

Работа с реестром

Если вы заметили появление сообщения о блокировке вашего компьютера Министерством внутренних дел, то вам придется уделить некоторое время работе с реестром. Для этого прежде всего нужно войти в реестр. Это можно делать путем вызова командной строки комбинацией клавиш Win + R. Теперь следует выполнить функцию RegEdit. После проделанных манипуляций вы окажитесь в реестре. Здесь вам придется заглянуть в «Поиск» и «Правку». В поисковой строке введите «mvd» и запустите процесс сканирования. Это займет всего несколько минут. Все обнаруженных объекты следует удалить. Двигаемся дальше.

Использование специальных программ

Процесс борьбы с вирусом-шифровальщиком входит в заключительную стадию. После очистки реестра придется поработать со специальными программами, которые доведут только что выполненный процесс до логического завершения. С подобными задачами прекрасно справляется программка Ccleaner. Сейчас найти это приложение можно в свободном доступе.

В сети Интернет оно встречается буквально на каждом углу. Чтобы использовать Ccleaner, необходимо установить его на свой компьютер. Затем следует запустить программу и настроить процесс сканирования. Галочками, как правило, отмечаются все браузеры и разделы жесткого диска. Теперь нажимаем кнопку «Сканировать». После завершения процесса сканирования необходимо нажать «Очистить». В результате выполнения этих действий будут очищены все скрытые и вредоносные файлы. Однако, Ccleaner не может удалить вирус из операционной системы. Мы практически добрались до финала.

Контрольная очистка

Проблема блокировки компьютера уже практически решена. Осталось только произвести несколько простых действий и выполнить перезагрузку компьютера. Первое, что следует сделать, зайти в свойства ярлыков используемого интернет-браузера. Теперь проверьте поле «Объект». Если у вас что-то написано после исполняемого файла, эту запись следует удалить и сохранить изменения. Теперь переходим в диспетчер задач путем нажатия комбинации клавиш Alt+Ctr+Del. Зайдите в процессы и найдите mvd.exe. Необходимо завершить этот процесс. Готово! Осталось только перезагрузить компьютер и посмотреть на результат.

Крайние меры

Не всегда все получается так, как хочется. Иногда просто не удается удалить вирус стандартными средствами. В этой ситуации поможет только полное удаление ОС с последующей переустановкой. Для этого вам понадобится установочный диск с операционной системой. Его можно приобрести или скачать в интернете. Дальше достаточно просто вставить его в DVD-Rom вашего компьютера, перезагрузить систему и следовать инструкциям.

Источник: http://bezwindowsa.ru/remont/vash-kompyuter-zablokirovan-ministerstvom-vnutrennih-del-kak-ubrat-virus.html